Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals que ens facilita a través d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'entitat. UNIESFER SL amb la finalitat de donar resposta a les seves preguntes i suggeriments. Un. Té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a :. "UNIESFER SL, Carrer d'Aumet, 62, Celrà

Dades de Contacte

UNIESFER SL
972 49 21 76
info@restaurantpirineus.com
Carrer d'Aumet, 62
Celrà
17460 - Girona